Torsdag 15 Desember 2022
Kl. 12:00 - 12:45, Ytrebygda Frivilligsentral Sjøforsvarets Musikkorps - Mini-konsert
Et utvalg medlemmer av Sjøforsvarets Musikkorps holder minikonsert på Ytrebygda Frivilligsentral kl 12:00 Torsdag 15. Desember. Konserten er gratis og det blir enkel servering og kaffe.

Sjøforsvarets musikkorps er eitt av to heilprofesjonelle orkester i Bergen. Det er òg eitt av fem profesjonelle musikkorps i Forsvaret. Sjøforsvarets musikkorps er eit dynamisk ensemble og løyser seremonielle oppdrag for Forsvaret og held konsertar over heile Vestlandet.

Særleg innan ny musikk har korpset utmerkt seg, mellom anna med kritikar-hylla musikkalbum, festivaldeltakingar urframføringar – og ikkje minst utnemninga somårets utøvar av Norsk Komponistforening i 2008. Korpset har base på Bergenhus, men løyser oppdrag og spelar i heile landsdelen og på nasjonale og internasjonale arenaar.

2023 © Ytrebygda Frivilligsentral