Seniortrim

Irmelin Bjorøy og Per Vikane har trimsekvenser hver mandag kl 11.oo på Søreidtunet 4.

Irmelin Bjorøy og Per Vikane har trimsekvenser hver mandag kl 11.oo på Søreidtunet 4.

Her blir det lagt vekt på balanse og styrke.

Etter trimmen er det anledning å kjøpe kaffe og vafler som frivillige serverer i hyggelig lag

Det er ikke trim i skolens ferier

2020 © Ytrebygda frivilligsentral