PC:
Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Mac:
Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Velkommen til Ytrebygda Frivilligsentral

  • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?

  • Vil du treffe nye mennesker?

  • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralene skal skape levende lokalmiljøer og på den måten bedre folks livskvalitet og jobber for å styrke deltagelsen og bredden i lokalt frivillig virke. De frivilliges innsats er bærebjelken i det arbeidet frivilligsentralene gjør. Vi har frivillige fra 16 til 80 år, menn og kvinner, studenter, pensjonister, yrkesaktive og småbarnsforeldre.
Frivilligsentralen er et møtestedsted som formidler kontakt og samhandling mellom mennesker i lokalmiljøet. Et sted å møtes, å dele med andre og få tilbake. Møteplasser hvor aktivitetene blir styrt av deg, dine behov, ønsker og engasjement. Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.

Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.